Virtual Reality

Welkom op onze site over Virtual Reality, ookwel afgekort als VR. Virtual Reality is het simuleren van een omgeving via een computer door bepaalde zintuigen 'onder te dompelen' in bijv. een game. Vrijwel altijd wordt dit gedaan met behulp van speciale stereoscopische brillen en geluid. Meestal zullen de zintuigen om te tasten en ruiken niet worden beïnvloed. VR is waarschijnlijk bedacht door internetpionier Jaron Lanier. Hoewel Virtual Reality vaak in één adem met cyberspace genoemd wordt, is het niet hetzelfde. Cyberspace richt zich namelijk geheel op het visuele gedeelte.